Oferta

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie następujących dziedzin prawa:

Prawo Zamówień Publicznych

Prawo Zamówień Publicznych (obsługa zamawiających i wykonawców na każdym etapie postępowania o udzielania zamówienia publicznego oraz w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia publicznego)

Prawo Spółek Handlowych

Prawo Spółek Handlowych (m. in. tworzenie spółek osobowych i kapitałowych, przekształcenia spółek, obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń)

Prawo Własności Intelektualnej

Prawo Własności Intelektualnej (m. in. opracowywanie projektów umów licencyjnych i wdrożeniowych oraz rejestracja znaków towarowych w Urzędzie Patentowym oraz Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej).

Prawo Rynków Kapitałowych

Prawo Rynków Kapitałowych (m. in. obsługa prawna spółek publicznych, relacje inwestorskie i wykonywanie obowiązków informacyjnych spółki publicznej, w tym przygotowywanie raportów bieżących i okresowych, kontakty z akcjonariuszami)

Prawo Wspólnot Gruntowych

Prawo Wspólnot Gruntowych (m. in. pomoc w zakresie uporządkowania statusu i relacji wewnętrznych wspólnot gruntowych)

Prawo samorządu terytorialnego

Prawo samorządu terytorialnego (m. in. obsługa prawna projektów inwestycyjnych i transakcji, doradztwo w zakresie powierzenia zadań własnych, wsparcie prawne w procesie pozyskania finansowania).

Spory cywilnoprawne

Spory cywilnoprawne (kompleksowe prowadzenie postępowań spornych pomiędzy przedsiębiorcami przed sądami powszechnymi oraz polubownymi).

Pozostań w kontakcie

Nasze Biuro:

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Łaś

Jagiellońska 46

33-300 Nowy Sącz

Kontakt

e-mail: biuro@gtl.biz.pl

telefon: 18 547 37 77

Skontaktuj się z nami