Kancelaria jest prowadzona przez radcę prawnego Tomasza Łasia, dysponującego m. in. następującymi kwalifikacjami i doświadczeniem:

  1. studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim,
  2. studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim,
  3. International Legal English Certificate” (ILEC),
  4. wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających),
  5. wielokrotne reprezentowanie klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą,
  6. wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców w sporach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz arbitrażowymi,
  7. wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek kapitałowych, w tym spółek publicznych,
  8. wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego.