Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidualnie z Klientem w oparciu o jeden z następujących modeli:

  1. wynagrodzenie za prowadzenie danej sprawy,
  2. wynagrodzenie oparte na stawce godzinowej,
  3. wynagrodzenie cykliczne płatne po zakończeniu okresu rozliczeniowego.